Petteri Väätäinen

Rakennustöiden valvonta

044 306 4576
insto.vaatainen@gmail.com

Rakennusinsinööri (RI)

Lue lisää Petteristä…