Petteri Väätäinen

Rakennustöiden valvonta

044 336 4576
insto.vaatainen@gmail.com

Rakennusinsinööri (RI)

Lue lisää Petteristä…